Thông tin văn bản số: 44/2019/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 44/2019/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/11/2019
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định chế độ báo cáo định kỳ thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Giao thông vận tải