Thông tin văn bản số: 02/2020/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 15/01/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Công Thứ trưởng
Lĩnh vực Hàng hải  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành Định mức kinh tế - kỹ thuật tiêu hao nhiên liệu của phương tiện thủy công vụ của Cảng vụ hàng hải