Thông tin văn bản số: 08/2020/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Chưa có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 08/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 17/04/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường thủy nội địa  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về báo hiệu đường thủy nội địa Việt Nam