Thông tin văn bản số: 24/2020/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực một phần
Số/ Ký hiệu 24/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 13/10/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường sắt  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực đường sắt