Thông tin văn bản số: 30/2020/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 30/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 18/11/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 17/2016/TT-BGTVT ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định chi tiết về quản lý, khai thác cảng hàng không, sân bay