Thông tin văn bản số: 33 /2020/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 33 /2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/12/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Ban hành sửa đổi 01:2020 QCVN 86:2015/BGTVT quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 4 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới