Thông tin văn bản số: 34/2020/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 34/2020/TT-BGTVT
Ngày ban hành 23/12/2020
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về chế độ báo cáo định kỳ trong lĩnh vực hàng hải