Thông tin văn bản số: 07/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 07/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 08/04/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Nhật Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực giao thông vận tải