Thông tin văn bản số: 06/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Chưa có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 06/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 06/04/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Đình Thọ Thứ trưởng
Lĩnh vực Đăng kiểm  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải mức 5 đối với xe ô tô sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu mới