Thông tin văn bản số: 15/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 15/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/07/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Ngọc Đông Thứ trưởng
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương