Thông tin văn bản số: 04/2021/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 04/2021/TT-BGTVT
Ngày ban hành 26/02/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn Thứ trưởng
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, nghiên cứu được tổ chức thực hiện các chương trình bồi dưỡng viên chức ngành Giao thông vận tải