Thông tin văn bản số: 35/2021/TT- BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 35/2021/TT- BGTVT
Ngày ban hành 17/12/2021
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Lê Anh Tuấn Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 10/2018/TT-BGTVT ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về nhân viên hàng không; đào tạo, huấn luyện và sát hạch nhân viên hàng không