Thông tin văn bản số: 28/2022/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 28/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 29/11/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định về quản lý, duy trì, chia sẻ và đảm bảo an toàn thông tin dữ liệu đăng kiểm phương tiện giao thông vận tải