Thông tin văn bản số: 31/2022/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 31/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 07/12/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Xuân Sang Thứ trưởng
Lĩnh vực Hàng hải  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Hướng dẫn giá dịch vụ sự nghiệp công thông tin duyên hải sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước từ nguồn kinh phí thường xuyên, thực hiện theo phương thức đặt hàng