Thông tin văn bản số: 32/2022/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 32/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 09/12/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy Thứ trưởng
Lĩnh vực Đường sắt  
Chuyên ngành Giao thông Vận tải
Trích yếu
Ban hành một số định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ việc xây dựng kế hoạch chạy tàu an sinh xã hội