Thông tin văn bản số: 27/2022/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 27/2022/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/11/2022
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Danh Huy Thứ trưởng
Chuyên ngành
Trích yếu
Quy định ngưng hiệu lực thi hành của Thông tư số 24/2019/TT-BGTVT ngày 05 tháng 7 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động QCVN 104:2019/BGTVT