Thông tin văn bản số: 25/2006/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 25/2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 24/05/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Ban hành Quy chế soạn thảo, thẩm định, ban hành, rà soát, hệ thống hóa, kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải
Ghi chú
Quyết định này bị bãi bỏ bới Thông tư số 16/2009/TT-BGTVT ngày 05/8/2009 của Bộ trưởng Bộ GTVT.