Thông tin văn bản số: 48/2006/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 48/2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 27/12/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung biển báo hiệu số 420 và 421 trong Điều lệ báo hiệu đường bộ 22 TCN 237-01
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư số 17/2012/TT-BGTVT ban hành ngày 29/5/2012.