Thông tin văn bản số: 26/2001/QH10
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 26/2001/QH10
Ngày ban hành 29/06/2001
Hình thức văn bản Luật
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Quốc Hội 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Luật Giao thông đường bộ năm 2001
Ghi chú
Luật này bị thay thế bởi Luật giao thông đường bộ số 23/2008/QH12