Thông tin văn bản số: 65/2006/QĐ-BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 65/2006/QĐ-BTC
Ngày ban hành 14/11/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Tài chính 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Về việc ban hành mức trích nộp phí bảo đảm hàng hải đối với luồng hàng hải do doanh nghiệp đầu tư, khai thác