Thông tin văn bản số: 131/2006/QĐ-TTG
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 131/2006/QĐ-TTG
Ngày ban hành 31/05/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Thủ tướng Chính phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 639/TTg ngày 12 tháng 8 năm 1997 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Cảng vụ Hàng hải