Thông tin văn bản số: 13/CP
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 13/CP
Ngày ban hành 25/02/1994
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Nghị định ban hành bản Quy chế quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và các khu vực hàng hải ở Việt Nam