Thông tin văn bản số: 174/QĐ-PCVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 174/QĐ-PCVT
Ngày ban hành 05/02/1994
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quyết định về việc ban hành Điều lệ chức trách thuyền viên trên tàu biển Việt Nam
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Quyết định số 65/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/11/2005 về chức danh, nhiệm vụ theo chức danh của thuyền viên và đăng ký thuyền viên làm việc trên tàu biển Việt Nam