Thông tin văn bản số: 2977/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 2977/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 29/12/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định 2977/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thu hồi Quyết định số 42/2006/QĐ-BGTVT ngày 19/12/2006 của Bộ Giao Thông vận tải