Thông tin văn bản số: 52/2006/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 52/2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 28/12/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quyết định 52/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành 22 TCN 211 - 06 “Áo đường mềm - Các yêu cầu và chỉ dẫn thiết kế”