Thông tin văn bản số: 45/2006/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Hết hiệu lực
Số/ Ký hiệu 45/2006/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 19/12/2006
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Hàng không
Trích yếu
Quyết định 45/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế khai thác trực thăng vận tải thương mại (QCHK-KT3)
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 01/2011/TT-BGTVT ngày 27/01/2011 về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng lĩnh vực tày bay và khai thác tàu bay.