Thông tin văn bản số: 01/2007/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 01/2007/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/01/2007
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Quyết định về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn