Thông tin văn bản số: 02/2007/QĐ-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 02/2007/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 17/01/2007
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Đảm bảo an toàn giao thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
Quyết định sửa đổi, bổ sung các Quyết định số 75/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005, số 76/2005/QĐ-BGTVT ngày 30/12/2005 và số 27/2006/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2006 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải