Thông tin văn bản số: 23/2013/NĐ-CP
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 23/2013/NĐ-CP
Ngày ban hành 25/03/2013
Hình thức văn bản Nghị Định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Chính Phủ 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 45/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 của CP về lệ phí trước bạ