Thông tin văn bản số: 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV - BTC
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 49/2011/TTLT-BGTVT-BNV - BTC
Ngày ban hành 30/09/2011
Hình thức văn bản Thông tư liên tịch
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Hướng dãn thực hiện Quyết định số 141/QĐ-TTg ngày 31 tháng 12 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế tiền lương và chế độ phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với lực lượng tìm kiếm cứu nạn hàng hải.