Thông tin văn bản số: 64/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 64/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định việc thành lập; nhiệm vụ, quyền hạn của bộ phận tham mưu về công tác thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/4/2014 thay thế Quyết định số 01/2005/QĐ-BGTVT, Quyết định số 02/2005/QĐ-BGTVT, Quyết định số 05/2005/QĐ-BGTVT ngày 04/01/2005