Thông tin văn bản số: 68/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 68/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 31/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Trích yếu
Quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Giao thông vận tải
Ghi chú
Có hiệu lực từ ngày 01/4/2014, thay thế Thông tư số 02/2008/TT-BGTVT ngày 04/3/2008