Thông tin văn bản số: 19/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 19/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/05/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Phương tiện Giao Thông vận Tải  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 23/2009/TT-BGTVT, Thông tư số 44/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 và Thông tư số 41/2013/TT-BGTVT ngày 05/11/2013 của Bộ trưởng Bộ GTVT