Thông tin văn bản số: 25/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Chưa có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 25/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 03/07/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 78:2014/BGTVT về Vành hợp kim nhẹ dùng cho xe ô tô do Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2015