Thông tin văn bản số: 31/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Chưa có hiệu lực
Số/ Ký hiệu 31/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 05/08/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Thông tư hướng dẫn đấu thầu, đặt hàng sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích quản lý, bảo trì công trình đường bộ sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ trung ương
Ghi chú
Hiệu lực từ ngày 01/01/2015