Thông tin văn bản số: 39/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 39/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 12/09/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Thanh tra, kiểm tra  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Ghi chú
Có hiệu lực kể từ ngày 01/11/2014 và thay thế Quyết định số 35/2008/QĐ-BGTVT ngày 31/12/2008