Thông tin văn bản số: 4139/BGTVT-KCHT
Số/ Ký hiệu 4139/BGTVT-KCHT
Ngày ban hành 22/06/2009
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
V/v: Đấu nối tạm thời CHXD vào QL.9 tuyến tránh Bắc Đông Hà địa bàn tỉnh Quảng Trị