Thông tin văn bản số: 4413 /BC- BGTVT
Số/ Ký hiệu 4413 /BC- BGTVT
Ngày ban hành 30/06/2009
Hình thức văn bản Báo cáo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Giải trình tiếp thu ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị định quy định danh mục hàng nguy hiểm, vận chuyển hàng nguy hiểm và thẩm quyền cấp giấy phép vận chuyển hàng nguy hiểm bằng đường bộ