Thông tin văn bản số: 1810/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1810/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 22/06/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Đường bộ
Trích yếu
Về việc phê duyệt quyết toán vốn đầu tư hoàn thành Dự án Quốc lộ 4E đoạn Lào Cai – Cam Đường tỉnh Lào Cai