Thông tin văn bản số: 1815/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 1815/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 23/06/2009
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tài chính  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc: Xử lý tài sản thu hồi từ Dự án