Thông tin văn bản số: 29/CĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 29/CĐ-BGTVT
Ngày ban hành 02/07/2013
Hình thức văn bản Công điện
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Báo cáo gấp tình hình giải ngân kế hoạch năm 2012 và danh mục các dự án đề nghị kéo dài thời gian thanh toán (nguồn Ngân sách Trung ương)