Thông tin văn bản số: 9451/BGTVT - KCHT
Số/ Ký hiệu 9451/BGTVT - KCHT
Ngày ban hành 11/09/2013
Hình thức văn bản Công văn
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường sắt
Trích yếu
V/v: xây dựng định mức nhân công bảo trì kết cấu hạ tầng đường sắt