Thông tin văn bản số: 37/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 37/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 24/10/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kết cấu hạ tầng Giao Thông  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Bị thay thế bởi Thông tư 69/2015/TT-BGTVT ngày 09/11/2015