Thông tin văn bản số: 38/2013/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản 0
Số/ Ký hiệu 38/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 28/10/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Tổ chức cán bộ  
Chuyên ngành Đường bộ
Ghi chú
Bị bãi bỏ bởi Thông tư số 58/2015/TT-BGTVT ngày 20/10/2015