Thông tin văn bản số: 39/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 39/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 01/11/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khoa học & Công nghệ  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về xe đạp điện