Thông tin văn bản số: 3530/QĐ-BGTVT
Số/ Ký hiệu 3530/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành 05/11/2013
Hình thức văn bản Quyết định
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Khác  
Chuyên ngành Khác
Trích yếu
Về việc công bố bổ sung, sửa đổi, thay thế và hủy bỏ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải