Thông tin văn bản số: 25/VBHN-BGTVT
Số/ Ký hiệu 25/VBHN-BGTVT
Ngày ban hành 16/12/2013
Hình thức văn bản Thông báo
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Kế hoạch đầu tư  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Trích yếu
Ban hành "Định mức kinh tế-kỹ thuật quản lý, bảo trì đường thủy nội địa"