Thông tin văn bản số: 54/2013/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 54/2013/TT-BGTVT
Ngày ban hành 16/12/2013
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Pháp chế  
Chuyên ngành Hàng hải
Trích yếu
Quy định về sỹ quan kiểm tra tàu biển