Thông tin văn bản số: 58/2014/TT-BGTVT
Số/ Ký hiệu 58/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 27/10/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải 
Lĩnh vực Lĩnh vực khác  
Chuyên ngành Chuyên ngành khác
Ghi chú
Bãi bỏ các Quyết định số 561/QĐ-BGTVT ngày 12/3/2009, Quyết định số 841/QĐ-BGTVT ngày 28/3/2003, Quyết định số 844/QĐ-BGTVT ngày 27/3/2002