Thông tin văn bản số: 80/2014/TT-BGTVT
Tình trạng văn bản Còn hiệu lực
Số/ Ký hiệu 80/2014/TT-BGTVT
Ngày ban hành 30/12/2014
Hình thức văn bản Thông tư
Đơn vị ban hành/ Người ký/ Chức vụ Bộ Giao thông vận tải  Đinh La Thăng  Bộ trưởng 
Lĩnh vực Vận tải và các dịch vụ liên quan  
Chuyên ngành Đường thủy nội địa
Ghi chú
Hiệu lực thi hành ngày 15/02/2015 và bãi bỏ Thông tư số 20/2011/TT-BGTVT ngày 31/3/2011